เที่ยวงาน “เปิดเมือง..กินฟรี”

“เปิดเมือง..กินฟรี” ในวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 ณ บริเวณใต้สะพานวัดพวงมาลัย (สามแยกบายพาสตรงข้ามวัดใหญ่ อ.เมือง) ต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม นางอินทิรา วุฒิสมบูรณ์ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม (สมุทรสงคราม นครปฐม สมุทรสาคร) เปิดเผยว่า ด้วยในปี พ.ศ.2559 เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และเป็นโอกาสที่จังหวัดสมุทรสงครามมีอายุครบ 500 กว่าปี จังหวัดสมุทรสงคราม ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นนิมิตที่ดีอันเป็นมงคลยิ่งควรจัดสมโภชน์เมือง และถือโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อันจะบังเกิดความเป็นสิริมงคลแกบ้านเมืองและอาราประชาราษฏร์อย่างยั่งยืนสืบไป จึงได้กำหนดเฉลิมฉลองการสมโภชเมืองในระหว่างเดือนเมษายน-กันยายน 2559 ได้แก่ พิธีทำบุญเมือง กิจกรรมไม้เมืองหนาวงามสะพรั่ง..ฉลองสิริราชย์สมบัติ 70 ปี กิจกรรมบูรณะซ่อมแซมพระพุทธรูปเก่าแก่ 2 องค์ กิจกรรมการเชื่อมสัมพันธไมตรีเมืองพี่เมืองน้อง(Sister City)ระหว่างจังหวัดสมุทรสงครามกับมณฑลกวางตั้งหรือเมืองซัวเถา และกิจกรรมเปิดเมืองกินฟรี สำหรับกิจกรรมเปิดเมืองกินฟรี โดยจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทุกภาคส่วน ร่วมจัดกิจกรรม “เปิดเมืองกินฟรี” ในวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 ณ บริเวณใต้สะพานวัดพวงมาลัย (สามแยกบายพาส ตรงข้ามวัดใหญ่ อ.เมือง) ตำบลบ้านปรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม กิจกรรม”เปิดเมืองกินฟรี” จะเริ่มตั้งแต่เวลา 16.30 น.เป็นต้นไป เป็นการเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้ามารับประทานอาหารฟรี…

June 20, 2016
Read More >>