กทม.จับมือหน่วยงานรัฐเปิดศูนย์ G-Point แห่งแรกที่ CTW

Google+รายละเอียดเนื้อหา

เปิดศูนย์ G-Point บริการร่วมภาครัฐแห่งแรกในประเทศไทยที่เซ็นทรัลเวิลด์ ประชาชนรับอานิสงส์ทำบัตรประชาชน เปลี่ยนใบขับขี่ จดทะเบียนสมรสในห้างได้

ศูนย์บริการร่วมภาครัฐ หรือ G-Point ถือเป็นศูนย์บริการนำร่องโดยเป็นความร่วมมือระหว่างเอกชนและหน่วยงานของภาครัฐ อาทิ กรุงเทพมหานคร (กทม.), สำนักงานประกันสังคม, กรมการขนส่งทางบก, กรมการจัดหางาน, สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ที่จะอำนวยความสะดวกให้ประชาชน สำหรับบริการ อาทิ งานทะเบียนราษฎร์ ทำบัตรประจำตัวประชาชน จดทะเบียนสมรส ต่อใบอนุญาตขับขี่ รับชำระภาษีต่อทะเบียนรถ การยื่นขอมีบัตรประกันสังคม และบริการจัดหางาน เป็นต้น

ศูนย์ G-Point ตั้งอยู่ที่บริเวณชั้น 1 โซนจิวเวอร์รี่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 11.00-19.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

โดยในอนาคตจะมีการขยายบริการไปยังศูนย์การค้าอื่นๆ ในเครือเซ็นทรัลต่อไป

ที่มา กรมการจัดหางาน doe.go.th

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

จองโรงแรมทั่วโลก มั่นใจปลอดภัยโดย Agoda